2011-06-17

Box Populik ez gintuen ezagutzen Autoeditatuak baino lehen...

...baina hantxe bertan gure liburuak elkar trukatu genituen.
Boxpopuli.2011-05-31