2012-02-28

Ea zeinek profitatzen duen?

Egun BeHIengandik etekina atera nahi dutenak ugaritzen dira.